Želite da manifestujete bolji život, odnose, posao, porodicu za sebe?

Ne znate odakle da krenete i imate utisak da se vrtite u krug?


Znate li odakle nam dolazi stres, loše misli i negativna energija? Zašto u pojedinim situacijama imamo emocije nemoći, ljutnje, besa? Kada gubimo kontrolu?

Kada imamo neuravnoteženu muško-žensku energiju u sebi to utiče na sve segmente našeg stvaranja. Postoje obrasci našeg razmišljanja i ponašanja koja nas drže na određenom nivou svesti i rezultata koje postižemo. Bilo da smo ih nasledili od roditelja, ili su deo našeg kolektivnog nasleđa, ovi obrasci upravljaju našim životima. Treba da živiš ovako ili onako, žena treba ovo, muškarac ono, od ljubavi se ne živi, ne veruj nikome, ili jare ili pare… samo su neki od obrazaca koje nosimo u sebi i koji se na nekom nivou odražavaju na našu realnost.

Realnost koja nas okružuje nas takođe programira. Ljudi oko nas i njihov način života, odnosa i komunikacije takođe su deo nas.


Koji nivo vaše realnosti nije
onakav kakav želite?

Posao?
Porodica?
Partnerski odnosi?
Odnos prema novcu?
Odnos nekih ljudi prema vama?

Šta god da je u pitanju, moguće je transformisati u ono što mi želimo. Samo ne možemo problem rešiti na nivou na kom je nastao. Treba da odemo dublje, u naše emocije i energiju.


Prvi stepen edukacije Meditacija manifestacije vodi vas kroz čišćenje četiri nivoa:

ČIŠĆENJE KARME PREDAKA I SOPSTVENE KARME

OTKRIVANJE PROGRAMA DESTRUKCIJE

BUĐENJE SVESTI – OTVARANJE TREĆEG OKA

BUĐENJE KUNDALINI ŽIVOTNE ENERGIJE


Na edukaciji se bavimo otkrivanjem transgeneracijskih programa u partnerskim odnosima koji nesvesno utiču na naš odnos sa partnerom, razumevanjem razmene energije među partnerima i pokretanjem uzajamne razmene energije u kreiranju porodice, ali i individualno.

Energija stvaranja je ključ. Da je pokrenemo i manifestujemo ono što želimo a ne ono što smo nasledili.
Na ovoj edukaciji dobijate:

INICIJACIJU U PRVI STEPEN MEDITACIJE MANIFESTACIJE
MANTRU ENERGIJE MANIFESTACIJE
SIMBOL ENERGIJE MANIFESTACIJE I
2 TEHNIKE MEDITACIJE ZA BUĐENJE KUNDALINI ŽIVOTNE ENERGIJE I BALANS MUŠKO ŽENSKE ENERGIJE.

UČIMO KAKO DA ENERGETSKI KREIRAMO STVARNOST KAKVU ŽELIMO, A ZATIM JE SPUSTIMO NA FIZIČKI NIVO MANIFESTACIJE.